Skelett- och mjukdelssarkom

Här hittar du vårdprocessen för skelett- och mjukdelssarkom. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Ortopediska kliniken, Region Värmland

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Behandling sker vid Sarkomcentrum i Göteborg.

Uppföljning


Individualiserad enligt riktlinje från Sarkomcentrum i Göteborg.

Patientinformation