Till startsidan

Bårhus och obduktion

Vid bårhuset på Centralsjukhuset i Karlstad omhändertas avlidna från Centralsjukhuset och Karlstadsområdet samt i vissa fall avlidna från övriga länet.

Bårhusblankett

Vid konstaterat dödsfall ska bårhusblankett fyllas i fullständigt. Blanketten ska medfölja patienten till bårhuset. Ett identitetsband ska fästas på den avlidne.

På bårhusblankett ska alltid meddelas om obduktion ska utföras eller inte.

Visning av avlidna

Följande gäller för personer som avlidit på länets sjukhus

  • En visning ska erbjudas inom 4 timmar efter dödsfallet på den avdelning där patienten avlidit. Det sker i regionens regi.
  • Visning efter det är en fråga mellan dödsboet och berörd begravningsentreprenör. Det står anhöriga fritt att anlita valfri begravningsbyrå för visning. Det finns dock ett avtal med fyra begravningsbyråer med fastlagda priser och villkor. Nedanstående byråer ordnar med visning av avliden på bårhus i Karlstad, Säffle, Kristinehamn, Arvika och Torsby:
    - Begravningsbyrå Roland Andersson
    - Arvika Charlottenberg Begravningsbyrå
    - Fonus
    - Säffle-Åmåls Begravningsbyrå

Följande gäller vid visning av personer som avlidit utanför länets sjukhus

Visning anordnas av dödsboets begravningsentreprenör i samråd med dödsboet enligt avtal parterna emellan.

Det är dödsboet som bokar tid för visning med begravningsbyrå och begravningsbyrå kontaktar respektive bårhus.

Sjukhuskyrkan kan bidra med stöd efter ett dödsfall. Sjukhuskyrkan kan på begäran av begravningsbyrån vara med vid visning av avliden som stöd till sörjande och att hålla en andakt/utläsning om de anhöriga önskar det.