Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Miljö och läkemedel

Miljö och läkemedel

Läkemedelsanvändningen har en negativ miljöpåverkan vid såväl produktionen av substanser som konsumtionen av dem. Region Värmland arbetar på olika sätt för att minska vår påverkan på miljön. Din insats är viktig för att åtgärderna ska få effekt.

Handlingsplan för minskad miljöpåverkan från läkemedelsanvändning

Läkemedelsenheten har tillsammans med miljöfunktionen i utredningsenheten tagit fram en handlingsplan för läkemedel och miljö (pdf). Planen är fastställd av Läkemedelskommittén i Värmland och ingår som en del i landstingets miljöstrategi 2017-2020.

Handlingsplanen innehåller ett antal prioriterade åtgärdsområden med förslag på aktiviteter som syftar till att medverka till att minska den negativa miljöpåverkan som härrör från läkemedelsanvändning inom Värmland. Utifrån handingsplanen tar Läkemedelskommittén årligen fram en aktivitetsplan.

Nationellt samarbete

Region Värmland deltar i landstingens och regionernas nätverk för läkemedel och miljö. Nätverkets syfte är att utveckla och samordna arbetet med att minimera läkemedels negativa miljöpåverkan.

Webbaserad miljöutbildning riktad till förskrivare

Utbildningen innehåller två delar, en allmän om landstingets miljöarbete och en fördjupning om läkemedel och miljö riktad till i första hand förskrivare. Varje del tar cirka 20 minuter att genomföra och det går att dela upp den på flera tillfällen.

Miljöutbildningen ligger i Kompetensverktyget som nås från Våra verktyg på intranätet. Genom att vara inloggad med ditt personliga konto kommer du därifrån till utbildningen direkt. Mer information om utbildningen samt diskussionsunderlag till denna hittar du på miljösidorna, se länken till höger. 

Informationsmaterial för att få fler att lämna in överblivna läkemedel

Att överblivna läkemedel och läkemedelsrester ska lämnas till apoteken är inte alltid självklart för läkemedelsanvändaren. Därför har det nationella nätverket tagit fram informationsmaterialet "Använder du läkemedel?" i form av ett dubbeslidigt A5-blad samt en A3-affisch. För beställning kontakta Läkemedelsenheten via e-post lakemedelsenheten@regionvarmland.se.

Substansspecifik miljöinformation

Se listan Miljöklassificerade läkemedel (janusinfo.se) som ges ut av Stockholms Region. Där finns också en databas med sökfunktion för miljöklassiferade läkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen