Till startsidan

Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser

På denna sida delges löpande information om ett urval av restnoterade läkemedel och utgående läkemedel. Här finns även information om regiongemensamma licenser samt produktinformation för ett urval av licensläkemedel.

OBS! Under sommaren uppdateras inte information om restnoteringar.

Vid frågor rörande restnoterade läkemedel och licenser kontakta läkemedelsförsörjningsenheten på telefonnummer 010-831 51 40 eller via e-post: lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se

En sammanställning över restanmälda läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats. Information om restnoteringar finns även på FASS webbplats.

Restnoterade läkemedel och utgående läkemedel

Licenser

Inom Region Värmland finns ett antal generella licenser som är godkända för hela organisationen. En generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en eller flera vårdenheter.

Här hittar du:

När ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen svensk bipacksedel i förpackningen. Den som förskriver licensläkemedlet ansvarar för att patienten får den information som behövs.

Kontakt

Vid frågor kontakta Läkemedelscentrum.