Läkemedel

Inom Region Värmland finns det både en läkemedelskommitté och en läkemedelsenhet. Båda har i uppdrag att genom en rad olika aktiviteter verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan.

  • Rekommenderade läkemedel.
  • Rekommenderade läkemedel för barn
  • Rekommenderade läkemedel för de mest sjuka äldre.

Läsa läkemedelslistorna digitalt eller beställ dem i tryckt version.