Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att öka patientsäkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandlingen. Syftet är att förhindra att patienter tar läkemedel de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra eller orsakar biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar kan ske både med och utan medverkan av farmaceut. Landstinget har egna farmaceuter som bland annat genomför läkemedelsgenomgångar i samarbete med vården. 

Slutenvård

Kliniska farmaceuter finns på två geriatriska avdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad; avdelning 8 och avdelning 9. På avdelningen deltar farmaceuten i det kliniska arbetet genom att göra enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar, medverka på rond samt ha patientsamtal.

Öppenvård

Kliniska farmaceuter finns från och med hösten 2017 också på närvårdsavdelningen i Säffle och utför där samma arbete som på de geriatriska avdelningarna på centralsjukhuset. De kliniska farmaceuterna jobbar också med fördjupade läkemedelsgenomgångar inom primärvården för patienter på särskilt boende (SÄBO) och inom hemsjukvården. Läkemedelsgenomgångar med farmaceut sker kontinuerligt under året och bokas via läkemedelsenheten terminsvis. 

Läs mer om läkemedelsgenomgångar i rutin för enkel- och fördjupad läkemedelsgenomgång.