Arbetsplatskoder och receptblanketter

Information om arbetsplatskoder och förskrivarkoder, hur man ansöker om arbetsplatskod respektive hur man beställer receptblanketter.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen. Läkemedelscentrum ansvarar för att utfärda arbetsplatskoder, du ansökergenom att fylla i blanketten ansökan arbetsplatskod (pdf) och mejla den till lakemedelscentrum@regionvarmland.se

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen. Koden ska anges på samtliga recept. Undantag är recept utfärdade av veterinärer.

Gruppkod för förskrivare

Det finns gruppkoder för förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och som därmed saknar individuell förskrivarkod exempelvis AT-läkare.

Både förskrivarkod och arbetsplatskod måste anges i maskinläsbart skick på receptblanketten.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Den 1 juli 2020 togs en ny receptblankett i bruk för förskrivning till människa. Den nya receptblanketten ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 juni 2020. Fram till och med den 30 april 2021 får de tidigare receptblanketterna användas parallellt med den nya blanketten. Från 1 maj 2021 får endast den nya receptblanketten användas.

Den 1 oktober 2021 börjar ytterligare en ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter att gälla, då elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept. Läs mer om ändringar i föreskrifterna på Läkemedelsverkets webbplats. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning. Mer information finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Beställning av receptblanketter kan göras hos Strålfors tryckeri eller SKL Kommentus. Det går att beställa receptblanketter med eller utan streckkod samt klisteretiketter med streckkod. Beställningar skickas med fördel digitalt till e-postadresserna nedan. 

Strålfors AB  

E-post: customer.service@stralfors.se 
Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

SKL Kommentus

E-post: order@sklkommentus.se  
Telefon: 08-709 59 90