Hantera läkemedel inom kommun

Kommunala läkemedelsförråd

Rutin för läkemedelsbeställning till kommun

Sortiment kommunala läkemedelsförråd

Beställningsblankett kommunala läkemedelsförråd 

Uppföljning läkemedel ur förrådet 

Generellt direktiv

Läkemedelskommitténs förslag till generellt direktiv för sjuksköterskor inom länets kommuner, varje enskild verksamhet bestämmer själva vad som ska ingå. 

Rekommenderade läkemedel för generella direktiv

Beställningsblankett generella direktiv

Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård  riktlinje

Palliativ vård

Ordinationer i palliativ vård  blankett

Riktlinje - Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede