Ledamöter och sekretariat

Vakant
Ordförande, läkemedelskommittén

Max Wirén
Sekreterare, apotekare, läkemedelsenheten

Susanne Carlsson
Läkemedelschef, läkemedelsenheten

Emma Åkesson
Apotekare, läkemedelsenheten

Maria Gartman
Receptarie, läkemedelsenheten

Bengt Norberg
Överläkare, Endokrin- och diabetescentrum, Karlstad

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt- akutmedicin, Karlstad

Ingemar Hallén
Smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Tony Spinord Westberg
Specialistläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Evelina Sundström
MAS, Karlstad kommun

Pernilla Wall
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Gunilla Hasselgren
Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården Kronoparken