Ledamöter och sekretariat

Tina Crafoord
T f ordförande, läkemedelskommittén 

Emma Åkesson
Sekreterare läkemedelskommittén, enhetschef Farmacitjänsteenheten

Susanne Carlsson
Verksamhetschef, Läkemedelscentrum

Maria Gartman
Receptarie, Farmacitjänsteenheten

Bengt Norberg
Överläkare, Endokrin- och diabetescentrum, Karlstad

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt- akutmedicin, Karlstad

Tomas Ahlqvist
Ordförande i STRAMA/terapigrupp infektionssjukdomar

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Tony Spinord Westberg
Specialistläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Evelina Sundström
MAS, Karlstad kommun

Gunilla Hasselgren
Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården Kronoparken