Information om fel i läkemedelsmodulen

Det har upptäckts fel vid utskrift av läkemedelslistan gällande pausade läkemedel. Felen är rapporterade till Cambio som arbetar på en lösning.

Felen innebär att rubrik för pausade läkemedel inte alltid visas på utskriften av läkemedelslistan

Det är därför fram till rättning viktigt att kontrollera de läkemedelslistor som skrivs ut och skickas med patienter eller annan vårdpersonal så att pausade läkemedel inte missas eller ges av misstag. Den information som ges i kolumnen Behandlingstid är korrekt och gäller oavsett var på listan det pausade läkemedlet visas.

Det här är de varianter som presenteras i nuläget

  1. Pausade utan valt återstartsdatum - har rubrik
  2. Läkemedel med framtida datum för paus – har ingen rubrik
  3. Pausade med framtida återstartsdatum - har ingen rubrik

Läkemedelsmodulen

Läkemedelsmodulen