LäkemedelsNytt nr 1, 2017

LäkemedelsNytt minor - Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018, reviderade terapirekommendationer och licensläkemedel.

LäkemedelsNytt minor - läs mer om nyheterna här