LäkemedelsNytt nr 2

Ny lila "boll" i Cosmic, Moventig endast i specialistsjukvård och ny lathundar för nedtrappning av PPI-behandling