Terapirekommendationer

Läkemedelskommittén ansvarar för att utfärda terapirekommendationer inom relevanta terapiområden.

Om det inte finns en aktuell terapirekommendation hänvisas till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Under respektive terapiområde finns aktuella terapirekommendationer, hänvisningar till nationella riktlinjer samt kontaktinformation till medlemmarna i de olika terapigrupperna.

Andningsvägar               Mag-tarm
Antikoagulation Neurologi
Barn Odontologi
Demens Osteoporos
Endokrinologi Psykiatri
Egenvård Smärta
Gynekologi Urologi
Hjärta-kärl Vaccinationer
Hud Äldre
Hypertoni Ögon
Infektion (Strama)