Terapigrupp äldre

Terapirekommendation

 

Terapirekommendation Äldre och läkemedel  (giltig t o m 2022-01)

Äldrekort  (webbversion)

Äldrekortet finns även att beställa i tryckt version.

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tagit fram gemensamma  rekommendationer för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.          

 

            

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre    - lathund

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre - bakgrundsdokumentation