Terapigrupp äldre

Terapirekommendation

Terapirekommendation Äldre och läkemedel  (giltig t o m 2022-01)

Äldrekort  (webbversion)

Äldrekortet finns även att beställa i tryckt version. 

 

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tagit fram gemensamma rekommendationer för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

            

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - lathund

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - bakgrundsdokumentation