Terapigrupp andningsvägar

Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal. Men med utbildning går det att hjälpa patienten att göra rätt!

På Janusinfo, Inhalera rätt, finns bra instruktionsvideor för ett
urval av inhalatorerna. Det finns också instruktionsvideor för alla inhalatorer på www.medicininstruktioner.se    

 

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Astma (Läkemedelsverkets behandlingsrek 2015)

KOL (Läkemedelsverkets behandlingsrek 2015)

 

Rekommenderade inhalatorer - lathundar att skriva ut

För egen utskrift.För bästa resultat rekommenderas dubbelsidig utskrift i färg, med inställning att pappret ska vändas på kortsidan.                 

 

Astma och KOL för vuxna

Plansch

Foldern finns att beställa i 
tryckt version på

lakemedelskommitten@regionvarmland.se    

    Internationella guidelines

Uppdaterade dokument om diagnos, behandling och prevention av respektive sjukdom. På sidorna finns både fullständiga rapporter samt en pocket-guide.

Astma (GINA)

KOL (GOLD)