Terapigrupp egenvård

I terapigruppen ingår distriktsläkare, distriktssköterska, apotekare, representanter från respektive apotekskedja samt en grafisk formgivare.

Receptfritt på recept

För att ge vägledning när receptfria läkemedel ska/inte ska förskrivas på recept har denna riktlinje tagits fram av läkemedelsenheten/kommittén.

Riktlinje för egenvård (t o m 2021-10-22)

Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel vid allergiska besvär  (t o m februari 2021)

Övrigt

Meddelande till ditt apotek
Sårvårdslistan