Terapigrupp barn

Som ett led i att öka säkerheten vid läkemedelsbehandling hos barn har Region Värmland tillsammans med de sju läkemedelskommittérna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram en gemensam REK-lista för barn.

Rekommendationerna gäller i första hand
läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården.

Rekommenderade läkemedel för barn finns i tryck
fickformat (beställ här) och i elektroniskt format.

Bakgrundsmaterial 

Listan är granskad av barnmedicin Värmland och
godkänd av Läkemedelskommittén. 

Det finns också ett omfattande bakgrundsmaterial som
innehåller motiveringar och förklaringar till
rekommendationerna, samt fullständiga referenser. 

Information från terapigrupp smärta

Opioider till barn