Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser

På denna sida delges löpande information om restnoterade läkemedel, utgående läkemedel samt licensläkemedel.

Restnoterade läkemedel

Ett läkemedel benämns som restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. Nedan finns restmeddelanden som innehåller information om hur länge restnoteringen väntas pågå samt vilka alternativ som finns att tillgå. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information. En sammanställning över restanmälda läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida. Information om restnoteringar kan även ses i FASS.

Utgående läkemedel

Ett läkemedel utgår när det tillverkande företaget inte längre kan eller vill tillhandahålla läkemedlet. Detta innebär att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden och inte längre går att förskriva eller beställa. Nedan finns information om utgående läkemedel samt eventuella tillgängliga alternativ.

Licenser

Det kan vara aktuellt att använda licensläkemedel under tiden ett godkänt läkemedel är restnoterat eller då godkänt läkemedel saknas. Information om tillgängliga alternativ vid restnoteringar anges i restmeddelandet. Inom Region Värmland finns även ett antal generella licenser som är godkända för hela organisationen. En generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en eller flera vårdenheter.

Vid frågor kontakta Läkemedelscentrum.