Smittskydd Värmland

Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

I stora delar av landet är det dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

När dricksvattnet måste kokas

Tekniska nämnden i Torsby kommun uppmanar idag alla invånare i Torsby tätort och Oleby, som är anslutna till kommunalt vatten, att koka sitt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. För aktuell information se Torsby kommuns hemsida.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Nu lanseras en uppdatering av ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad regnbågsbroschyren. Broschyren har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.