Smittskydd Värmland

Tvättar händer.

Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Välkommen att kontakta oss.

Covid-19 (coronavirus)

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information om covid-19. 

Ingen förändring i nuläget av rutiner för smittspårning och provtagning av barn och unga samt vaccinerade personer

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat en reviderad version av "Vägledning för smittspårning av covid-19". Den innehåller nya rekommendationer för smittspårning av barn och elever i skol- och fritidsmiljö samt nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning. Region Värmland kommer inom kort publicera eventuella regionala anpassningar. Tills dess gäller nuvarande regionala rutiner.

Ingen förändring i nuläget av rekommendationer efter vaccination mot covid-19 i Region Värmland

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat dokument gällande vissa anpassningar av åtgärder och rekommendationer efter vaccination. Det nuvarande epidemiologiska läget gör att man behöver iaktta fortsatt stor försiktighet. Region Värmland kommer inom kort med råd om hur man ska förhålla sig till dessa anpassningar utifrån rådande regionalt smittläge. Tills dess ska man fortsätta följa gällande rekommendationer enligt tidigare.

Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för användandet i Sverige.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.