Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

VRE

Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset Örebro, inlagda sedan 1 augusti 2019

Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet 

Provtagningsrutin VRE