Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

2019-02-21

VRE Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet