Nyheter Smittskydd

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Många restriktioner tas bort den 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta. Nästa steg tas den 29 september.

Nytt SmiNet i september

SmiNet är från och med den 6 september, kl 08:00, ersatt av en ny systemversion. Det nya systemet är webbaserat och kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Den stora förändringen är att klinisk smittskyddsanmälan sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand, en inloggningsmetod med hög säkerhet.

Värmland följer de nationella anpassningarna

Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder och gå in i nivå 2 från den 1 juli. – Läget har förbättrats i länet och vi bedömer att det i nuläget inte finns anledning att införa regionala rekommendationer, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas den 1 juni

Den 1 juni görs vissa anpassningar i smittskyddsåtgärderna. Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och begränsa sitt umgänge kvarstår. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Läger och cuper sommaren 2021

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras.

Uppdaterade riktlinjer för smittspårning

Från och med idag, måndag den 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens "Vägledning för smittspårning av covid-19"

Njurmedicin årets vinnare av Hygienpriset 2021

Njurmedicin årets vinnare av Hygienpriset 2021

Njurmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad är årets vinnare av Hygienpriset 2021. Avdelningen har lyckats göra hygienfrågor till en naturlig del av vardagen. – Jätteroligt, ett kvitto på att vi gör något bra, säger avdelningschef Carina Flodman.

Covid-19 - rekommendation till idrottsföreningar i Värmland att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Handhygienens dag 5 maj

Världshälsoorganisationen, WHO, startade för några år sedan uppmärksammandet av handhygiendagen i syfte att verka för en säkrare vård med minskad smittspridning. Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien.

Anpassningar av rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Fredagen den 16 april meddelande Folkhälsomyndigheten att man gjort vissa anpassningar av rekommendationer för de som vaccinerats. Bland annat meddelade myndigheten att vaccinerade kan träffa personer från flera hushåll, också inomhus.

Ingen förändring i nuläget av rutiner för smittspårning och provtagning av barn och unga samt vaccinerade personer

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat en reviderad version av "Vägledning för smittspårning av covid-19". Den innehåller nya rekommendationer för smittspårning av barn och elever i skol- och fritidsmiljö samt nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning. Region Värmland kommer inom kort publicera eventuella regionala anpassningar. Tills dess gäller nuvarande regionala rutiner.

Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för användandet i Sverige.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2021, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2020.

Information från Smittskydd Värmland inför påskhelg och påsklov

Smittläget i Värmland är i ett kritiskt skede och vi är inne i en tredje våg. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning. Just nu ökar andelen muterade virusvarianter som sprids ännu lättare än tidigare. Detta skärper vikten av att minska sina närkontakter och att följa gällande rekommendationer. Den som är vaccinerad mot covid-19 ska också följa gällande rekommendationer.

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.

Information till dig som nyligen vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19

Användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 avbryts tillfälligt som en försiktighetsåtgärd, på grund av rapporter om misstänkta biverkningar. Användningen av vaccinet pausas tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning är klar. Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet i samverkan med Läkemedelsverket. I nuläget är det inte fastställt om de rapporterade symtomen har orsakats av vaccinet.

Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Information från Läkemedelsverket; det finns idag inget fastställt samband mellan vaccination och förekomst av blodpropp

I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns tillräckligt stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte heller funnit skäl för indragning eller att avbryta vaccinationen. Bedömningen är att nyttan med vaccinet tydligt överstiger riskerna, myndigheterna fortsätter bevaka frågan.

Viktig information från Smittskydd Värmland som bland annat berör sportlovet

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland. Det är i detta läge av yttersta vikt att alla fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Välkommen att ansöka till Hygienpriset 2021

Nu är det dags att ansöka till hygienpriset 2021 för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland samt verksamheter anslutna via vårdval.

Rekommendationer till personer som reser in i Sverige från utlandet

Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19.

Smittskydd Värmlands rekommendationer till skolor

Vaccination mot säsongsinfluensa i vårdcentralernas regi avslutas

Tisdag den 1 december var sista dagen för vaccinering på länets vaccinationsmottagningar i vårdcentralernas regi. Värmland är nu inne på den sista leveransen av vaccin mot säsongsinfluensa till Region Värmland. Över 60 000 har vaccinerat sig, vilket är klart fler än förra säsongen.

Tillbaka till Smittskydd Värmland