Nyheter Smittskydd

Årets första TBE-fall konstaterade

Årets första TBE-fall konstaterade

Årets säsong av den fästingburna sjukdomen TBE är igång och två fall har nu rapporterats in i Värmland. Sjukdomen orsakas av ett virus som kan drabba hjärnan och hjärnhinnorna och vaccination rekommenderas till de som bor eller vistas i riskområden.

Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

I stora delar av landet är det dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Nu lanseras en uppdatering av ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad regnbågsbroschyren. Broschyren har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Mässling i franska Alperna

Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna, det har även varit fall av mässling bland turister från Norden.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2019, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2018.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas under antibiotikaveckan

Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

Svåra streptokockinfektioner ökar

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss (tonsillit), men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande infektioner.

Tillbaka till Smittskydd Värmland