Nyheter Smittskydd

Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

I stora delar av landet är det dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

När dricksvattnet måste kokas

Tekniska nämnden i Torsby kommun uppmanar idag alla invånare i Torsby tätort och Oleby, som är anslutna till kommunalt vatten, att koka sitt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. För aktuell information se Torsby kommuns hemsida.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Nu lanseras en uppdatering av ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad regnbågsbroschyren. Broschyren har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Mässling i franska Alperna

Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna, det har även varit fall av mässling bland turister från Norden.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2019, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2018.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas under antibiotikaveckan

Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

Svåra streptokockinfektioner ökar

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss (tonsillit), men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande infektioner.

Tillbaka till Smittskydd Värmland