Nyheter Smittskydd

WermlandsSmittan

WermlandsSmittan, nr 2/2019, innehåller bl.a. information om harpest, influensasäsongen 2018-2019 och rotavirusvaccinationer.

Ökning av harpest

Antalet rapporterade fall av harpest (tularemi) hos människa har ökat under slutet på juli och början på augusti. Insektsstick är en vanlig smittväg. Heltäckande klädsel och myggmedel skyddar.

Årets första TBE-fall konstaterade

Årets första TBE-fall konstaterade

Årets säsong av den fästingburna sjukdomen TBE är igång och två fall har nu rapporterats in i Värmland. Sjukdomen orsakas av ett virus som kan drabba hjärnan och hjärnhinnorna och vaccination rekommenderas till de som bor eller vistas i riskområden.

Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

I stora delar av landet är det dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Nu lanseras en uppdatering av ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad regnbågsbroschyren. Broschyren har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Mässling i franska Alperna

Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna, det har även varit fall av mässling bland turister från Norden.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2019, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2018.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas under antibiotikaveckan

Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

Svåra streptokockinfektioner ökar

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss (tonsillit), men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande infektioner.

Tillbaka till Smittskydd Värmland