Svåra streptokockinfektioner ökar

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss (tonsillit), men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande infektioner.

Exempel på svåra så kallade invasiva grupp-A-streptokockinfektioner (iGAS) är sepsis (blodförgiftning), nekrotiserande fasciit (snabbt förlöpande mjukdelsinfektion) och barnsängsfeber. 

Det är vanligt att framför allt äldre barn och ungdomar är bärare av GAS, oftast i svalget, utan att ha några symtom.

Senaste åren har antalet iGAS ökat nationellt. Störst ökning i Värmland har det varit senaste halvåret. Sedan årsskiftet har det rapporterats 16 fall, vilket är fler fall än vanligt (17 fall under hela år 2017). Flest fall förekommer under vinterhalvåret.    

Nationellt är det flest fall bland personer över 65 år, något vanligare bland män. I åldersgruppen 20-39 år är det dock vanligast hos kvinnor och där förekommer både barnsängsfeber och bröstbölder. 

Fortfarande är grupp-A-streptokocker helt känsliga för penicillin vilket är glädjande. Tyvärr finns det en ökning av resistens mot vissa andra antibiotika.