Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas under antibiotikaveckan

Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom.

Behovet av arbete mot antibiotikaresistens framgår tydligt i en färsk rapport som nyss publicerats. Bara under ett år dör 33 000 EU-medborgare på grund av antibiotikaresistens. Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten)

I Sverige har vi ett förhållandevis gynnsamt läge jämfört med andra länder. Vi var tidiga med att uppmärksamma den ökande resistensen och har jobbat aktivt i över tjugo år för att öka medvetenheten och minska onödig förskrivning av antibiotika. Trots detta ökar antibiotikaresistens även i Sverige, men det sker inte lika snabbt och från lägre nivåer än på många andra håll.

Vi arbetar i Värmland liksom nationellt och internationellt med exempelvis övervakning av resistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner. Det sker fortlöpande analys och återkoppling till hälso- och sjukvårdens verksamheter hur situationen ser ut. Även inom Värmland varierar det en del hur mycket antibiotika det förskrivs, vilket visar att ett fortsatt kvalitetsarbete behövs.