Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2019, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2018.

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2019 (pdf)

  • Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2018
  • Betahemolytiska grupp A-streptkokocker (GAS)
  • Sexuellt överförbara infektioner (STI)
  • Influensasäsongen 2018/2019
  • Sammanfattning av resultat basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 2018
  • Sammanfattning av resultat vårdrelaterade infekitoner (VRI) 2018
  • Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2009-2018

 

WermlandsSmittans arkiv