När dricksvattnet måste kokas

Tekniska nämnden i Torsby kommun uppmanar idag alla invånare i Torsby tätort och Oleby, som är anslutna till kommunalt vatten, att koka sitt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. För aktuell information se Torsby kommuns hemsida.

När det finns misstanke om att kranvattnet förorenats och kan innehålla bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning. 

Se relaterade länkar för mer information.