Världsaidsdagen 1 december

Världsaidsdagen, World Aids Day, är en dag då hela världen visar sitt stöd för alla som lever med hiv, men också en minnesdag för dem som dött i aids.

I år uppmärksammas Världsaidsdagen genom att:Affisch World Aids Day 1 december 2019

  • representanter från Smittskydd Värmland, infektionskliniken, STI-mottagningen och ungdomsmottagningen Druvan finns på plats utanför restaurang Solsidan på Centralsjukhuset i Karlstad för att informera om hiv med fokus på information till vårdpersonal.
  • representanter från RFSL Ungdom informerar om hiv och om sin verksamhet i sjukhusets huvudentré med fokus på allmänhet och patienter.

Datum och tid: fredagen den 29 november klockan 11.00-13.30 ca

Hiv kan överföras via blod, oskyddat sex, graviditet och amning. Hiv smittar inte vid sociala kontakter, glas och bestick, kramar och kyssar eller toaletter. Blod på oskadad hud utgör inte någon smittrisk. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna. Idag finns läkemedel som är så effektiva att personer med hiv kan leva ett helt normalt liv utan att vara smittsamma.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Utifrån nya forskningsresultat och det aktuella kunskapsläget har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina bedömningar vad gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion. I somras ändrades därför tillämpningen av smittskyddslagen. När behandlande läkare gett godkännande behöver personen med hiv inte längre informera sexpartner om sin infektion och kravet på kondom har upphävts. Kriterierna för välinställd behandling måste vara uppfyllda.

Kondom rekommenderas ändå som skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner och mot oönskade graviditeter. Det gäller både personer med och utan hivinfektion.

Vad menas med välinställd hivbehandling?

  • Virusnivån i blodet ska hela tiden vara omätbar.
  • Personen är noggrann med att ta medicinen regelbundet som ordinerat.
  • Personen kommer regelbundet för kontroll av virusnivåer och behandling, vanligen
    2–4 gånger per år eller enligt sin behandlande läkares bedömning 

Det är alltid behandlande läkare som avgör om en person har välinställd hivbehandling.

Vid välinställd hivbehandlig behöver hivbäraren inte heller informera om sin hivinfektion vid rutinmässiga enklare undersökningar inom sjukvård och tandvård, inklusive blodprov och injektioner. Vid ingrepp där det finns en högre risk för stick- och skärskador, till exempel vid kirurgiska ingrepp, måste dock hen informera om ”blodsmitta”.

Blod ska dock alltid hanteras som smittfarligt. Den som kan komma i kontakt med blod vid omläggning av sår eller liknande ska alltid använda handskar.

Enligt smittskyddslagen är testning, mottagningsbesök och behandling av hiv gratis. Alla enheter inom hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda hivtest.