Vaccination mot influensa

Idag, den 19 november, startar säsongens kampanj för influensavaccination.

De första influensafallen har nu kommit till Värmland. Du kan skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig. 

Vaccination rekommenderas för de som har högre risk att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom. 

I Värmland är det kostnadsfritt för personer med riskfaktor för svår influensa att vaccinera sig. 

Läs mer om influensa och influensavaccination på startsidan 1177.se 

Sök tider för vaccination under Hitta vård på 1177.se