Coronavirus 2019-nCoV

I början på året 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i regionen Hubei i Kina.

Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men smittar från människa till människa. Viruset orsakar luftvägsbesvär och/eller feber. Mer information finns under relaterade länkar. 

Det är fortfarande flest fall i regionen Hubei i Kina men även en del andra områden i Kina har misstänkt smittspridning i samhället.