Rekommendationer till personer som reser in i Sverige från utlandet

Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19.

För dig som är bosatt i Sverige gäller också särskilda rekommendationer i samband med resor och arbetspendling.     

Här kan du läsa mer