Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.