Information från Smittskydd Värmland inför påskhelg och påsklov

Smittläget i Värmland är i ett kritiskt skede och vi är inne i en tredje våg. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning. Just nu ökar andelen muterade virusvarianter som sprids ännu lättare än tidigare. Detta skärper vikten av att minska sina närkontakter och att följa gällande rekommendationer. Den som är vaccinerad mot covid-19 ska också följa gällande rekommendationer.

Grundläggande just nu är att

 • Träffa så få människor som möjligt. Umgås bara i en mindre krets. Undvik att ingå i flera grupper.
 • Träffa bara personer som ingår i samma hushåll eller som du normalt sett umgås med. Detta gäller även vid påskfirande!
 • Håll 2 meters avstånd – inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Provta dig. Isolera dig i väntan på provsvar. 

Dessa regler gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Att träffa äldre och personer i riskgrupp

Smittskydd Värmland råder till stor försiktighet att träffa äldre anhöriga och personer i uttalad riskgrupp inomhus i en större grupp. Bjud inte in till släktkalas under påsken. Detta gäller även om personen är vaccinerad. Träffas om möjligt utomhus. Håll två (2) meters avstånd till varandra – både inomhus och utomhus. För detaljer och råd kring att träffa äldre anhöriga på Säbo, se Rekommendationer till dig som ska besöka närstående på särskilt boende för äldre (Säbo) 

Resor

Tänk över om resan verkligen är nödvändig. Om man ändå väljer att resa är det var och ens ansvar att resa säkert och att följa de regler som gäller på resmålet, och under resan. 

Om det inte går att resa säkert ska du stanna hemma! 

Tänk på följande: 

 • Planera resan och ordna så att stopp längs vägen t.ex. mackar, butiker och serveringsställen i möjligaste mån kan undvikas. 
 • Om stopp måste göras, följ de regler som finns på mackar, butiker och serveringsställen för att undvika trängsel. 
  • Gå in i omgångar – inte hela sällskapet samtidigt. 
  • Gå inte in alls om det redan är mycket folk i lokalen! 
 • I planeringen av resan ingår också att undvika att resa när alla andra gör det, t.ex. på stugbytardagar 
 • Dela inte boende med andra än de som normalt ingår i hushållet. 
 • Följ de regler som finns på resmålet ni åker till. 
 • Om du blir sjuk ska du kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra eller ha möjlighet till isolering på besöksorten. 
 • Om du behöver du åka kollektivt, undvik färdsätt där det inte går att boka plats. Vid resor där platsbiljett inte erbjuds rekommenderas munskydd under rusningstid. 
 • Reser du utomlands är det ditt ansvar att ha koll på vilka inresebestämmelser som gäller i det land du reser till och vad som gäller när du kommer hem igen. Reserestriktioner kan ändras med kort varsel. 

Skolor

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att inte förlänga den generella rekommendationen om delvis distansundervisning på gymnasieskolan. 

Huvudmannen för skolan har dock fortsatt möjlighet att besluta om distansundervisning enligt Förordning (2020:115)

På grund av hög smittspridning i länet rekommenderar Smittskydd Värmland att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021.

För högstadiet och övriga årskurser i grundskolan gäller grundprincipen om närundervisning. Distansundervisning även i högstadiet och eventuellt även i mellanstadiet kan dock vara nödvändigt om alla andra möjligheter är uttömda.

Alla - såväl elever och personal i skolorna som allmänheten i övrigt - uppmanas följa gällande föreskrifter och rekommendationer för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Det är viktigt att både elever och personal begränsar sitt kontaktnät även i samband med eventuell distansundervisning, så att inte syftet med denna motverkas. 

Här kan du läsa Smittskydd Värmlands rekommendation till skolorna i sin helhet 

Munskydd

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö (mindre än 2 meter i 15 minuter eller mer), inte går att undvika. 

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. 

Rekommendationen om att använda munskydd gäller inte barn och ungdomar födda 2005 eller senare. 

Länkar

Nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer (Folkhälsomyndigheten) 

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177.se) 

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan (UD)

Skydda dig och andra om du planerar längre resor (Folkhälsomyndigheten) 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten) 

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige (Folkhälsomyndigheten)