Nytt nummer av WermlandsSmittan

Årets första nummer av WermlandsSmittan, nr 1/2021, innehåller bl.a. statistik och kommentarer kring anmälningspliktiga sjukdomar i Värmland 2020.

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2021 (pdf)

  • Smittskyddsåret 2020 samt VRI- och BHK-mätningar
  • Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2011-2020
  • Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2020
  • Sammanfattning av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 2020 
  • Sexuellt överförbara infektioner (STI) 
  • Nya medarbetare

WermlandsSmittans arkiv