Handhygienens dag 5 maj

Världshälsoorganisationen, WHO, startade för några år sedan uppmärksammandet av handhygiendagen i syfte att verka för en säkrare vård med minskad smittspridning. Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien.

Inför handhygiendagen har Folkhälsomyndigheten i år tagit fram material som riktar sig till allmänheten. Budskapet är att fortsätta tvätta händerna för att förebygga smittspridning. De har tagit fram en animation och en poster, som kan sättas upp där man tvättar händerna. 

Fortsatt att tvatta handerna.zip
Poster_Fortsatt-tvatta-handerna.pdf
Poster_Fortsatt-tvatta-handerna_5 maj.pdf

Vi vill gärna att ni sprider detta material till allmänheten.