Ingen förändring i nuläget av rutiner för smittspårning och provtagning av barn och unga samt vaccinerade personer

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat en reviderad version av "Vägledning för smittspårning av covid-19". Den innehåller nya rekommendationer för smittspårning av barn och elever i skol- och fritidsmiljö samt nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning. Region Värmland kommer inom kort publicera eventuella regionala anpassningar. Tills dess gäller nuvarande regionala rutiner.