Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas den 1 juni

Den 1 juni görs vissa anpassningar i smittskyddsåtgärderna. Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och begränsa sitt umgänge kvarstår. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige, även om antalet fall av covid-19 nu minskar. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa anpassningar i smittskyddsåtgärderna. Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd  om att hålla avstånd och begränsa sitt umgänge kvarstår. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig. 

Läs mer: 

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 (Folkhälsomyndigheten) 

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler från den 1 juni (Folkhälsomyndigheten) 

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige från 1 juni (Folkhälsomyndigheten) 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner (Regeringen)