Tillfälliga regionala rekommendationer för covid-19 i Värmland

Under vecka 22 sågs ett trendbrott med en kraftig ökning av antal fall av covid-19. Ökningen är störst i några kommuner, främst i Karlstad, Hammarö och Kil i åldersgruppen 13-19, men även i åldrarna 40-60.
Uppdatering 10 juni 2021 rörande regionala rekommendationer gäller förtydligande avseende vilka åldrar som omfattas och deltagande från andra regioner i berörda arrangemang.

Orsakerna till ökningen av antal covid-19-fall bedöms sannolikt bero på dels minskad följsamhet till restriktioner och dels indikationer på att det finns en samhällspridning av deltavariant, tidigare benämnd som indisk variant, åtminstone i kommunerna Karlstad, Kil och Hammarö.

Enligt flera studier är deltavarianten mer smittsam än alfavarianten, tidigare benämnd som brittisk variant.

Närmast tiden är det extremt viktigt att både verksamheter och allmänheten följer råd och rekommendationer.

Lokala rekommendationer i Värmland 11-27 juni 
Aktiviteter enligt nedan gäller alla åldrar. När det gäller regler för vaccinerade när- och hushållskontakter och vilka åldrar som påverkas, se Smittskydd Värmlands webbplats enligt nedan.

 • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas.
  Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
 • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
  Tillägg: Enstaka matcher och tävlingar på regional och nationell nivå för seniorer kan genomföras efter sanktionering av nationellt förbund. 
 • Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i arrangemang som t. ex matcher, tävlingar och läger i Värmland som innebär att man mixar deltagare från olika regioner och grupper.
 • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
 • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland.
  Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan. För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats.