Nytt SmiNet i september

SmiNet är från och med den 6 september, kl 08:00, ersatt av en ny systemversion. Det nya systemet är webbaserat och kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Den stora förändringen är att klinisk smittskyddsanmälan sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand, en inloggningsmetod med hög säkerhet.

Inloggning och övrig information om nya SmiNet

Information om SmiNet finns på SmiNet - information och inloggning på Smittskydd Värmlands webbplats.