Calicivirus (noro- och sapovirus)

Går även under benämningen vinterkräksjuka.

Infektioner med dessa virus är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. 


Säsongen för vinterkräksjuka

Höj beredskapen och misstänk vinterkräksjuka vid hastigt påkommen kräkning och/eller diarré. Fråga gärna patienterna vid inläggning om de har magsjuka i sin omgivning.

Värmland

Sverige

Bild över fynd av calicivirus 2018-2019  

Folkhälsomyndighetens calicirapporter 2019-2020 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Lokala rutiner

Calici, vinterkräksjuka (noro- och sapovirus)

Diarré