Campylobacterinfektion

Campylobacterinfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för campylobacterinfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion