Clostridium difficile

Clostridium difficile är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Lokala riktlinjer och rutiner

Clostridium difficile - poliklinisk vård och dagvård

Clostridium difficile - slutenvård