ESBLcarba

ESBLcarba är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vad är ESBLCARBA?

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriaceae kan bära på, vanligen E.coli eller Klebsiella. ESBLCARBA kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner. ESBLCARBA kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-bakterier. Detta innebär att ESBLCARBA är höggradigt resistent. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål.  

Smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet

Elektronisk anmälan i SmiNet, information och inloggning 
Dirktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Handläggning vid nyupptäckt ESBLCARBA

  1. Meddela patienten provsvaret. Ge information om ESBLCARBA både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
    Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBLCARBA-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  2. Vid nyupptäckt fall av ESBLCARBA i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast Smittskydd Värmland.
  3. Märk journalen i Cosmic med ESBLCARBAInstruktion i Uppmärksamhetssignalen, sid 5 (Vida)
  4. Gör en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar av ESBLCARBA

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal v.g. se information på webbsidan MRB personal respektive Multiresistenta bakterier (MRB).

Avskrivning av ESBLCARBA-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av ESBLCARBA kan variera från månader till år. Individuell bedömning görs i samråd med Smittskydd Värmland. Riktlinjer för avskrivning av ESBLCARBA-bärarskap finns för närvarande inte. 

Lokala rutiner

Handläggning av patient med bärarskap av ESBLCARBA - poliklinisk vård 

Handläggning av patient med bärarskap av ESBLCARBA - slutenvård