Gula febern

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.