Hepatit B

Hepatit B är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala rutiner

Patient med hepatit B ska remitteras till infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Vid misstanke om akut hepatit B ska infektionsbakjour snarast kontaktas via växeln, 054-615000. 

Blodburen smitta 

Placering av barn med blodburen smitta i förskola och skola (hepatit B, C och hiv)  

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax  

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola

Blanketter och remisser

Anmälan om byte av behandlande läkare
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan  
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).