Herpes (genital herpes)

Infektion av herpes simplex typ 1 och 2 omfattas inte av smittskyddslagen.

För aktuella riktlinjer och handläggning, se STI-vårdprogram.