Influensa

Vaccinationskampanjen för influensavaccination avslutades fredag den 1 februari 2019.

Influensavaccination 
Influensa i vården 

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen.

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Personal inom hälso- och sjukvården

Vårdnära personal uppmanas av Smittskydd Värmland att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. All personal inom hälso- och sjukvård, Region Värmland, erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Säsongen 2017-2018  

Influensasäsongen 2017-2018 dominerades av influensa B/Yamagata med en efterföljande våg av influensa A. Säsongens epidemi startade vecka 49 och nådde sin topp vecka 6-7. Influensa B/Yamagata brukar främst drabba barn och unga vuxna. När det gäller behov av sjukhusvård för influensa dominerade dock äldre även den gångna säsongen. Influensan var utbredd och betydligt fler behövde sjukhusvård och även IVA-vård än säsongen innan.  

Vaccinationstäckningen 65+ per landsting, 2016-2017 och 2017-2018 (källa: Folkhälsomyndigheten)

Värmlands län tog en hedrande andraplats i landet efter Jönköpings län vad gäller vaccinationstäckning. Av personer över 65 år valde 59,5 procent att vaccinera sig den här säsongen.

Fortfarande är vaccinationstäckningen lägre i riskgrupperna under 65 år men behovet av skydd mot influensa är lika stort som hos personer i riskgruppen över 65 år. Det är angeläget att få ännu högre vaccinationstäckning hos personer i båda riskgrupperna. Med risk för svår eller komplicerad influensasjukdom är vaccination det bästa skydd man kan få.