Influensa

Säsongen 2021/2022 startar vaccinationskampanjen tisdagen den 9 november, vecka 45. Informationen om influensavaccination kommer att uppdateras fortlöpande.

Influensavaccination 
Influensa i vården 

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen, klinisk anmälan är således inte nödvändig. Däremot önskar Smittskydd Värmland bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall eller vid nosokomial smittspridning av influensa. 

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Vaccination av personal inom vård och omsorg

För att stärka patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterad smitta rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination av all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.  All personal inom hälso- och sjukvård, Region Värmland, erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Vaccination mot influensa - viktigare än någonsin (film Youtube, Region Värmland)