MERS-CoV (Coronavirus)

MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom. Sedan 2015-12-01 är den även smittspårningspliktig.

Misstänkt fall 

MERS-CoV ska misstänkas om en person som har besökt Arabiska halvön eller närbelägna länder insjuknar inom 14 dagar efter hemkomsten med feber >38 grader och allvarlig eller nedre luftvägsinfektion. Se falldefinitionen. 

Vid misstänkt fall enligt falldefinition ska bakjour på infektionskliniken omedelbart kontaktas via växel 054-61 50 00 för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut hur patient ska transporteras till infektionsklinik.   


Lokal rutin

MERS-CoV


MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.