MERS-CoV (Coronavirus)

MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom. Sedan 2015-12-01 är den även smittspårningspliktig.

Misstänkt fall 

MERS-CoV ska misstänkas om en person som har besökt Arabiska halvön eller närbelägna länder insjuknar inom 14 dagar efter hemkomsten med feber >38 grader och allvarlig eller nedre luftvägsinfektion. Se falldefinitionen. 

Vid misstänkt fall enligt falldefinition ska bakjour på infektionskliniken omedelbart kontaktas via växel 054-61 50 00 för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut hur patient ska transporteras till infektionsklinik.   


Lokal rutin

MERS-CoV


MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  


Bakgrund

År 2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Den benämns MERS-CoV (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus). Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd men man tror att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta, dvs. från djur. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga.

Utbrottet har sitt ursprung på Arabiska halvön och omgivande länder. Flera fall har diagnostiserats i länder utanför mellanöstern bland personer som varit på besök i länderna på Arabiska halvön eller som varit i kontakt med sjukdomsfall.