Mycoplasma genitalium

Infektion med mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen.

För aktuella riktlinjer och handläggning, se STI-vårdprogram.