Sars (coronavirus)

Svår akut respiratorisk sjukdom

2003-2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes SARS. Utbrottet orsakade runt 8000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukhuspersonal. Smittan uppträdde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter. Efter 2004 har inget nytt fall av samhällssmitta registrerats. 

Se MERS (coronavirus).