Vattkoppor (varicellae)

Varken vattkoppor eller bältros är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Lokal rutin

Vattkoppor (varicellae) och bältros (herpes zoster)