Zikavirus

Med anledning av zikavirusutbrottet i Syd- och Centralamerika, Karibien och Mexiko har Folkhälsomyndigheten tagit fram en interimistisk vägledning till hälso- och sjukvården för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion.

Data baserade både på epidemiologiska studier, kliniska observationer och bioteknik visar på övertygande orsakssamband mellan zikavirusinfektion och fosterskador. Det är dock inte klarlagt hur stor risken är för fosterskador om en gravid kvinna får infektion eller när under graviditeten risken är störst. 

Om det är områden som har utbrott med zikavirus är vår nuvarande bedömning att det är ett starkt skäl att avstå från att resa till dessa områden under graviditet. Riskområden med zikavirus (ECDC)

Om man är gravid och måste resa till områden med zikavirusutbrott ska man strikt iaktta skyddsåtgärder mot myggstick; täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor), sova under myggnät, helst välja boende med luftkonditionering och använda myggrepellanter som är utprövat ofarliga för gravida. 

Ett flertal undersökningar har påvisat att även sexuell överföring av zikavirus förekommer. Därför bör både män och kvinnor under och efter resa till berörda områden undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. 

I Värmland rekommenderas som tidigare att gravida som planerar resor till tropiska områden bör vända sig till Vaccinationscentrum, Centralsjukhuset Karlstad, för att få råd inför resan. Det finns flera skäl att som gravid avstå från resa till områden med särskilda risker som t.ex. malaria.

Provtagning för zikavirus är aktuell framför allt för gravida kvinnor som rest i områden där zikavirus sprids, men kan även övervägas hos övriga resenärer med symtom förenliga med zika som en differentialdiagnos till andra smittämnen som denguevirus och malaria, se Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus (FoHM)   

Informationen uppdateras allteftersom ny kunskap om utbrottet framkommer.