Zikavirus

Infektion med zikavirus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.